1

Promo 1

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach
Muzeum Techniki

2

Pałac Odrowążów

3

Zabytkowy Kościół z 1121r.

4

Zabytkowy zegar z 1902r.

Serdecznie witamy

W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu
uzyskania pomocy, prosimy o kontakt.

 

Urząd Gminy w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska


dane kontaktoweGminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach

tel: 486287040

Dyrektor: Teresa Marciniak

http://www.chlewiska.pl/podstrona_gminny_osrodek_kultury.html
https://www.facebook.com/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Chlewiskach

Chlewiska, dn. 25.05.2018r.

Klauzula informacyjna dla klientów

Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury  w Chlewiskach, reprezentowane przez Dyrektora GOK
  z siedzibą w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego 54/1, nr tel. 048 628 70 40, adres e-mail: gokchlewiska@interia.pl,
 • w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, Pani Agnieszka Radtke, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iodgok@chlewiska.pl ,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z realizacją zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej( tekst jedn. Dz.U. Z 28 kwietnia 2017 r. poz. 862) oraz w innych regulacjach,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych wynikających wprost z przepisów jest obligatoryjne. W przypadku, gdy w danych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

Klauzula informacyjna dla uczestników zajęć, rodziców/opiekunów prawnych, uczestników wszystkich wydarzeń organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury  w Chlewiskach, reprezentowane przez Dyrektora GOK z siedzibą w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego 54/1, nr tel. 048 628 70 40, adres e-mail: gokchlewiska@interia.pl,
 • w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, Pani Agnieszka Radtke, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iodgok@chlewiska.pl
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dzieci przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki , tj.w celu realizacji zadań statutowych( m.in. organizacja warsztatów edukacyjnych, zajęć, konkursów, a także organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno-promocyjnych dotyczących Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach itp. ) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z realizacją zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej( tekst jedn. Dz.U. Z 28 kwietnia 2017 r. poz. 862) oraz w innych regulacjach,
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dzieci przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych wynikających wprost z przepisów jest obligatoryjne. W przypadku, gdy w danych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

XVIII ŚWIĘTO ŻELAZA I STALI ZA NAMI

W wydarzeniu uczestniczyli posłowie na Sejm: Leszek Ruszczyk, Wojciech Skurkiewicz, Marek Suski,   wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Agnieszka Górska i Radosław Fogiel, zastępca prezydenta Radomia Konrad Frysztak, dyrektor Narodowego Muzeum w Warszawie Mirosław Zientarzewski, prezes LGD  ,, Razem na Piaskowcu''  Jan Gula, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP  RP Zbigniew Gołąbek, burmistrz Szydłowca Artur Ludew, zastępca komendanta KP w Szydłowcu mł.ins. Marek Filipiak, komendant powiatowy PSP w Szydłowcu mł. bryg. Paweł Sokół, wójtowie   sąsiednich gmin, radni powiatowi- członek Zarządu Rady Powiatu- Krzysztof Rejczak i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dariusz Mamla, sekretarz gminy Chlewiska Grzegorz Hylicki, radni gminni oraz inni zaproszeni goście.

Festyn tradycyjnie rozpoczął  się  występami  lokalnych artystów i zespołów ludowych.  Pieśni ludowe zaprezentowały zespoły: ,, Załawianki'', Pawłowianki'' Cymbrzanki'', solistka z zespołu ,, Broniowianki'', dziecięcy zespół ,, Wróbelki'' oraz gościnnie występujący na festynie zespół folklorystyczny z gminy Wolanów   ,, Bieniędzice''. W bloku lokalnym swoje umiejętności zaprezentowały miejscowe wokalistki- Klaudia Przygodzka i Anna Bębenek.

XVIII Święto Żelaza i Stali oficjalnie otworzył wójt gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, który powitał zaproszonych gości. Następnie głos zabrali parlamentarzyści , którzy podziękowali za zaproszenie na festyn.

W trakcie imprezy zaplanowano szereg atrakcji dla odwiedzających muzeum. Na zwiedzających czekały  stałe ekspozycje muzealne oraz wystawy, np. ekspozycja militariów   z Muzeum Orła Białego w Skarżysku- Kam. Oprócz tego można było zobaczyć: pojazdy militarne prezentowane przez Grupę Militarną „Pilica’’, prezentację trenażera motocyklowego z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Radomia z zabawami edukacyjnymi dla dzieci,  pojazdy zabytkowe ,, Grupa Radomskie Klasyki’’. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja jednego wytopu   żelaza metodą starożytną,  pokaz iluzji dla dzieci oraz  bezpłatne wesołe miasteczko .

W godzinach popołudniowych organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, m.in.  koncerty znanych zespołów, takich jak zespół DEJW oraz JORRGUS. Ciekawie zaprezentowały się też inne zespoły , m.in. Vintage cover band oraz zespół disco polo ,, Braters'' .

 

,,XVIII Święto Żelaza i Stali'' zakończyła  zabawa taneczna z zespołem   ,, Rewers'' z Orońska.

 


WSPOMINAMY LOKALNE TRADYCJE I OBRZĘDY

21 lipca 2019 r. na placu przy WTZ w Ostałówku odbył się festyn pn. „Wspominamy lokalne tradycje i obrzędy”. Przedsięwzięcie to  zostało zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Ostałówka ze środków pozyskanych z LGD ,, Razem na Piaskowcu” finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.                                                                         
Uroczystego otwarcia festynu dokonał wójt gminy Chlewiska  Waldemar Sowiński  oraz ksiądz Arkadiusz Bieniek -proboszcz parafii w Wysokiej. Następnie został zaprezentowany tradycyjny obrzęd weselny „ocepiny” przez zespół śpiewaczo-obrzędowy „Ostałki” oraz panie z KGW z Ostałówka.  Scenariusz  opracowano w oparciu o przekazy ustne. Podczas obrzędu na harmonii zagrał Mirosław Rogala, a na bębenku Roman Bębenek. W trakcie imprezy wystąpiły lokalne zespoły  ludowe z terenu gminy Chlewiska.
Swoje umiejętności artystyczne pokazały zespoły: Wróbelki, Cybrzanki ,Broniowianki, Pawłowianki oraz kapela Wiesława Zielonki z Broniowa. Wszyscy uczestnicy imprezy mogli nieodpłatnie degustować potrawy regionalne takie jak żur, racuchy, chleb ze smalcem i ogórkiem,  a także poczęstować się kiełbaską z grilla. Dla najmłodszych uczestników  zostały przygotowane bezpłatne animacje (kreatywne zabawy, konkursy, gry zręcznościowe, duże bańki mydlane, malowanie buzi dzieciom, modelowanie  balonów, kącik plastyczny). Dodatkową atrakcją dla najmłodszych było ,,wesołe miasteczko'', z którego  dzieci mogły korzystać bezpłatnie do późnych godzin wieczornych. Dorosłym  uczestnikom festynu umilali czas  zespół disco polo CASSINO i Dariusz Bernatek. Impreza  zakończyła się zabawą taneczną.BEZPIECZNE WAKACJE 2019


Udany wypoczynek to przede wszystkim bezpiecznie spędzony wolny czas. Mając na uwadze alternatywne formy spędzania wolnego czasu, Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach zorganizował dnia   04.07.2019 r w godz. od 15.00-19.00  festyn dla dzieci i młodzieży pn ,, Bezpieczne wakacje''. Wydarzenie to miało miejsce  na terenie zabytkowej Huty Żelaza w Chlewiskach i wzięło w nim udział około 200 osób- dzieci wraz z opiekunami.
Organizatorzy przygotowali dla uczestników festynu szereg atrakcji, m.in. dzieci mogły korzystać z dmuchanej zjeżdżalni i brać udział w konkursach i zabawach prowadzonych przez wynajętego animatora. Dodatkowo instrukturzy  świetlic  przeprowadzili konkursy sprawnościowe oraz profilaktyczne. Jednym z nich był konkurs na układanie haseł z rozsypanki wyrazowej o tematyce
antyalkoholowej.
Organizatorzy przypomnieli również zasady bezpieczeństwa, zarówno w domu jak i podczas zorganizowanego wypoczynku, przestrzegając przed nieodwracalnymi skutkami zażywania narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychaktywnych.
Na festyn zostali zaproszeni policjanci z KP w Szydlowcu, którzy przypomnieli uczestnikom spotkania zasady bezpiecznego poruszania się podczas wakacyjnych wędrówek. Dzieci mogły również zapoznać się ze sprzętem policyjnym.
Na zakończenie festynu wszyscy zgromadzili się przy ognisku, gdzie pieczono kiełbaskę. Ponadto organizatorzy zapewnili uczestnikom imprezy napoje, pieczywo oraz nagrody za udział w konkursach.
Dyrektor i pracownicy GOK dziękują Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chlewiskach za dofinansowanie do imprezy.


''Piknik rodzinny w Pawłowie''

Impreza odbywała się dnia 31 maja 2019r. na placu szkolnym. Organizatorzy:sołtys,rada sołecka,KGW i Świetlica GOK w Pawłowie przy ogromnym wsparciu sponsorów przygotowali dla dzieciaków szereg  darmowych atrakcji.Na uczestników czakała dmuchana zjeżdżalnia, stoisko ze słodyczami,ciastem, lodami i napojami.Każde dziecko otrzymało okolicznościowy znaczek.
W trakcie imprezy organizowane były konkursy sportowe,quizy,konkurs plastyczny
na temat uzależnień a także bardzo ciekawy pokaz umiejętności strażackich Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko malowania buziek,fotografii.
Imprezę zakończyło wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Dzięki zaangażowaniu organizatorów i ogromnym wsparciu sponsorów wszystkie atrakcje były prezentem dla dzieciaków. Spotkanie było doskonałą formą integracji  społeczności lokalnej.
W imieniu organizatorów i uczestników wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy .
Sponsorzy: Wójt Gminy Chlewiska i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,Wytwórnia Wód Gazowanych „Dan”, „Ariczi”firma p.Jedlińskich,”Lewiatan”, hurtownia wędlin "VICO" Katarzyna i Mirosław Serdak
Szydłowiec,p.Paweł Różalski,radni gminni:J.Sroczyński,M.Sokołowski,sołtys A,Walaszczyk,Rycerze Kolumba , KGW,p.Z.Kołacz, p.K.Hanc, p.E.Janowski,p.J.Sadownik.KINOWE  ATRAKCJE NA DZIEŃ DZIECKA


Dnia 01.06.2019 r. Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach zorganizował z okazji Dnia Dziecka wyjazd  na  bajkę ,, Aladyn'' do kina ,, Helios'' w Radomiu . W wycieczce wzięły udział dzieci ze wszystkich świetlic GOK , w liczbie 93  wraz z opiekunami- instruktorami  k-o.   Przed seansem chętni uczestniczyli w konkursach n/t znajomości filmów dla dzieci . Za prawidłowe odpowiedzi byli nagradzani .
Po obejrzeniu bajki uczestnicy wycieczki skorzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Dzieci brały udział w pokazach składania origami, skręcania balonów i tworzenia balonowego zoo, naklejały kolorowe tatuaże z bohaterami bajek, pozowały do portretów szkicowanych przez plastyków, brały udział w warsztatach dekorowania ciasteczek. Każdy uczestnik mógł wykonać swoje własne glicerynowe mydełko. Po zabawach w holu kina dzieci pojechały do Mc Donald's , co było dodatkową atrakcją dla nich.
Późnym popołudniem uczestnicy wycieczki wrócili do domów bezpiecznie, zadowoleni z licznych zabaw i mile spędzonego Dnia Dziecka.
Dyrektor GOK dziękuje Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chlewiskach za sfinansowanie kosztów wynajęcia autokarów.

OBCHODY DNIA BIBLIOTEK W GBP CHLEWISKACH


8 maja obchodzony był w całej Polsce Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy. Z tej okazji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chlewiskach odbyło się  kilka ciekawych wydarzeń, m.in. wystawy nowości wydawniczych, spotkania z czytelnikami, jak również  pasowanie uczniów klasy I ze Szkoły Podstawowej w Chlewiskach na czytelników GBP w Chlewiskach.
W uroczystości wzięło udział 21 uczniów klasy I wraz z wychowawczynią p. Anną Jaśkiewicz. Po złożeniu ślubowania uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki z naklejonym exlibrisem biblioteki.  Pasowanie zorganizowały bibliotekarki GBP- p. Barbara Gawin i Izabela Stachura, które przygotowały również zagadki literackie i przeprowadziły konkursy na temat znajomości bohaterów bajek.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.
GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY


Dnia 24 kwietnia 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Chlewiskach zorganizowała  VIII Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł  ,,Mistrza ortografii''. Do ortograficznych zmagań przystąpiło 17  uczniów ze szkół z terenu gminy.
Po sprawdzeniu dyktand komisja wyłoniła najlepszych znawców polskiej pisowni. Zaszczytny tytuł ,, Mistrza ortografii'' zdobył najmłodszy uczestnik konkursu, uczeń klasy V SP w Skłobach- Piotr Głowacki. Dwa równorzędne II miejsca przyznano uczennicom kl. VIII SP w Skłobach- Małgorzacie Głowackiej oraz Natalii Kierkuś,  III miejsce zajęła Wiktoria Zagajna – uczennica SP w Budkach.
Komisja przyznała również wyróżnienia: Adeli Olszewskiej- SP w Budkach, Julii Wójcik- SP w Chlewiskach , Annie Białek- SP w Chlewiskach.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy i wyróżnieni  dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Chlewiskach.
Konkurs ortograficzny przygotowały i przeprowadziły Barbara Gawin i Izabela Stachura – bibliotekarki GBP w Chlewiskach.
Wręczenie nagród odbyło się 22.05.2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach.

NAJPIĘKNIEJSZE PALMY NAGRODZONE

Palmy charakterystycznym elementem tradycji Świąt Wielkanocnych. Samodzielne ich przygotowanie jest dosyć trudne, ale przy pomocy instruktorów kulturalno- oświatowych powstały podczas warsztatów wielkanocnych w GOK w Chlewiskach wspaniałe prace. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klas szóstych SP z Chlewisk i Cukrówki. Młodzież wykonała piękne palmy, które zostały zaprezentowane podczas Niedzieli Palmowej. W tym samym czasie,14 kwietnia, na Rynku Wielkim w Szydłowcu, odbył się XVII Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny. Tradycyjnie Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach reprezentowały zespoły śpiewacze i KGW. Tym razem na scenie wystąpiły z pieśniami wielkopostnymi ,, Cymbrzanki'' i ,, Pawłowianki''. Dużym zainteresowaniem wśród zebranych cieszył się konkurs oraz plebiscyt publiczności na najładniejszą palmę w trzech kategoriach: duża, tradycyjna i nietradycyjna oraz konkurs na najładniejszą pisankę stylizowaną i tradycyjną.
W kategorii „Najładniejsza palma tradycyjna” komisja przyznała:
- I miejsce Kołu Gospodyń Wiejskich w Hucie, natomiast III miejsce dla zespołu „Pawłowianki”.Wyróżnienia przyznano Kołu Gospodyń z Załawy oraz zespołowi „Ostałki”.W kategorii „Najładniejsza palma nietradycyjna” komisja przyznała:
- I miejsce dla świetlicy GOK w Pawłowie,
- II miejsce Zespołowi „Wróbelki” z Ostałówka, III miejsce dla zespołu ,, Cymbrzanki''. W kategorii palmy nietradycyjnej największą liczbę głosów zebrała palma zespołu „Cymbrzanki”.
W kategorii pisanka stylizowana przyznano: - II miejsce Kołu Gospodyń Wiejskich w Ostałówku
- wyróżnienia dla: Koła Gospodyń Wiejskich w Pawłowie, zespołu „Wróbelki” z Ostałówka, świetlicy GOK w Pawłowie.

W Wielkim Tygodniu w Domu Kultury w Chlewiskach zorganizowano również Kiermasz wielkanocny, podczas którego prezentowano palmy, stylizowane pisanki oraz różne ozdoby wielkanocne.


GMINNY KONKURS RECYTATORSKI W OŚRODKU KULTURY W CHLEWISKACH

W poniedziałek, 11 marca 2019 roku , w Domu Kultury w Chlewiskach odbyły się eliminacje gminne do etapu powiatowego XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego. Tegoroczny konkurs recytatorski był wyjątkowy, ponieważ wzbudził duże zainteresowanie i przyciągnął 56 uczestników. W przesłuchaniach wzięły udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Wszyscy przygotowani byli bardzo dobrze, aby w efekcie prezentować swoją szkołę, przedszkole i naszą gminę na powiatowych eliminacjach w Szydłowcu.

Po przesłuchaniu uczestników konkursu jury zakwalifikowało następujące osoby do eliminacji powiatowych:

 

1. Jagoda Świerczewska, Natalia Pawlak, Lena Stolarska w kategorii wiekowej 5-6 lat.

2. Julia Witaszek, Piotr Sadowski w kategorii wiekowej 7-11 lat.

3. Małgorzata Głowacka, Agata Chowańska w kategorii wiekowej 12-15 lat.

4. Joanna Włodarczyk, Wiktoria Krupa w kategorii wiekowej 16 lat.

20 marca 2019 roku odbyły się eliminacje powiatowe w Szydłowcu . Uczennica Szkoły Podstawowej w Skłobach - Małgorzata Głowacka zakwalifikowała się do eliminacji rejonowych w Radomiu, które odbędą się w kwietniu 2019 roku. Pozostali uczestnicy z naszej gminy zostali wyróżnieni.

 

 

SPOTKANIE SENIORÓW W GOK W CHLEWISKACH- KUSOKI

W grudniu 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach odbyło się spotkanie seniorów z terenu gminy Chlewiska. Jego celem było zapoznanie zebranych z uwarunkowaniami społecznymi i formalno- prawnymi , w tym działaniami legislacyjnymi związanymi z powołaniem Gminnej Rady Seniorów oraz z opracowaniem i wdrażaniem Gminnej Strategii Polityki Senioralnej. Rady seniorów stają się w Polsce coraz bardziej popularne i działają w wielu gminach, powiatach. W gminie Chlewiska po grudniowym spotkaniu seniorów powstał pomysł założenia Gminnego Klubu Seniora, a co za tym idzie powołania Rady Seniorów. To bardzo ciekawa inicjatywa na aktywizację osób starszych, ponieważ w ostatnich latach zmienia się wizerunek seniora. Obecnie są to osoby aktywne, które chcą żyć pełnią życia, mieć wpływ na społeczność lokalną, podejmować różne działania integrujące seniorów i aktywizujące ich w różnym zakresie. Właśnie z inicjatywy Klubu Seniora w Chlewiskach zorganizowano dla seniorów wyjazdy do kina ,, Helios'' w Radomiu'' na filmy komediowe ,, Miszmasz, czyli kogel- mogel 3'' oraz ,, Planeta Singli 3''. Kolejnym pomysłem na zagospodarowanie wolnego czasu było zaproszenie do Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach osób powyżej sześćdziesiątego roku życia na spotkanie ,,ostatkowe''. Organizatorami tej imprezy była grupa założycielska ,, Klubu Seniora'' w Chlewiskach. W spotkaniu wziął udział wójt gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, który na wstępie serdecznie powitał zebranych oraz pogratulował idei założenia Klubu Seniora. Następnie zaproszono wszystkich do biesiady. Przy suto zastawionych stołach ponad pięćdzięciu seniorów miło spędziło ,,ostatki''. Był czas na wymianę poglądów, pomysłów na temat działalności seniorów oraz śpiew piosenek biesiadnych przy akompaniamencie instruktora muzyki.Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej GOK w Woli Zagrodniej po rozbudowie

Świetlice wiejskie stanowią ważny element codziennego życia lokalnej społeczności. To tutaj odbywają się spotkania integrujące mieszkańców, zebrania rady sołeckiej, zabawy dla dzieci, imprezy okolicznościowe. Świetlica jest miejscem spotkań, w którym powstają twórcze i trwałe inicjatywy.

Estetyczny wygląd budynku, przestronne pomieszczenia, toalety, zaplecze kuchenne oraz kotłownia – to wszystko mają do dyspozycji mieszkańcy Woli Zagrodniej po rozbudowie świetlicy wiejskiej.
Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się w sobotnie popołudnie 9 lutego 2019 r. o godzinie 16:00. Zebrali się mieszkańcy Woli Zagrodniej oraz zaproszeni goście, aby wspólnie uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Wszystkich uczestników powitała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach Teresa Marciniak. Wyraziła nadzieję, że wyremontowana świetlica znakomicie będzie wypełniać funkcję społeczno- kulturalną wsi i będzie miejscem otwartym dla wszystkich, pozwoli na dalsze kultywowanie istniejących tradycji, będzie miejscem do szerzenia kultury. Następnie głos zabrał wójt gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, który w swoim przemówieniu podkreślił, że rozbudowa świetlicy to kolejna inwestycja, która powstała dzięki dobrej współpracy władz samorządowych oraz mieszkańców. Wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozbudowy świetlicy, tj. pracownikom Urzędu Gminy w Chlewiskach, sołtysowi i radnemu gminy, radzie sołeckiej i mieszkańcom wioski. Zadanie zostało sfinansowany dzięki środkom pozyskanym ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” na kwotę 123 500.00 złotych oraz ze środków własnych 126 500.01 złotych. Całkowita wartość rozbudowy świetlicy to 250 000.01 złotych. Z kolei głos zabrała dyrektor biura Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”w Szydłowcu p. Agnieszka Idzik- Napiórkowska, podkreślając znaczenie rozbudowanej świetlicy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Mieszkańcy Woli Zagrodniej podziękowali kwiatami wójtowi gminy Waldemarowi Sowińskiemu, dyrektor LGD „Razem na Piaskowcu” Agnieszce Idzik-Napiórkowskiej, sekretarzowi gminy Grzegorzowi Hylickiemu, przewodniczącej Rady Sołeckiej w Woli Zagrodniej Beacie Dumin oraz sołtysowi i radnemu Józefowi Gorlickiemu.

Po oficjalnym otwarciu zaproszono wszystkich na poczęstunek, który przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich.BAL KARNAWAŁOWY DLA NAJMŁODSZYCH W DOMU KULTURY W CHLEWISKACH ORAZ W ŚWIETLICY W PAWŁOWIE


We wtorek, 5 lutego 2019 roku w Domu Kultury w Chlewiskach, odbyła się zabawa choinkowa. Udział w niej wzięły najmłodsze dzieci z Chlewisk. Uczestnicy balu przebrali się za ulubione postacie i doskonale bawili się razem z animatorami. Tym razem do zorganizowania zabaw i konkursów dla dzieci Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach zaprosił animatorów z firmy ,,Świat Języków i Podróży Lingualand''.


W programie były: animacje taneczne, liczne konkursy, m.in. na najciekawszą kreację, gry i zabawy ruchowe, np. wyścigi zaprzęgów reniferów i wiele innych niespodzianek. Największą radość miały jednak dzieci z wizyty ,,spóźnionego Mikołaja'', który obdarował najmłodszych prezentami. Podobna zabawa choinkowa odbyła się w świetlicy GOK w Pawłowie, na którą przybyło mnóstwo dzieci z opiekunami. Organizatorem balu karnawałowego w Pawłowie była instruktorka kulturalno- oświatowa wraz z rodzicami.

 

 

 

 

 

 

 


SPOTKANIE NOWOROCZNE DZIAŁACZY KULTURY W GOK W CHLEWISKACH

Noworoczne spotkania samorządowe z działaczami kultury, organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach , mają swoją kilkunastoletnią tradycję. Każdego roku jednak to uroczyste spotkanie jest inne i każdego roku wyjątkowe. W tym roku odbyło się 20 stycznia i było podsumowaniem działalności kulturalnej na terenie gminy za 2018 r., a także okazją złożenia podziękowań, życzeń, gratulacji. Przybyłych na noworoczną uroczystość powitała dyrektor GOK- Teresa Marciniak. Wśród zaproszonych gości były władze samorządowe gminy Chlewiska z wójtem gminy Waldemarem Sowińskim na czele, sekretarzem, radnymi gminnymi i powiatowymi oraz zespoły ludowe i członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Dyrektor GOK podsumowała całoroczną pracę zespołów, wskazując na osiągnięcia zespołowe czy indywidualne na przeglądach, konkursach folklorystycznych. Z kolei glos zabrał wójt gminy Chlewiska Waldemar Sowiński. W swoim wystąpieniu nawiązał do wypowiedzi przedmówcy i podziękował wszystkim zespołom za reprezentowanie i promocję gminy w 2018 roku, a Kołom Gospodyń Wiejskich za zachowywanie i dbanie o polską tradycję. Wręczając upominki zespołom i KGW, życzył dalszej owocnej współpracy i sukcesów na scenie i w życiu osobistym. Następnie Wójt przedstawił ubiegłoroczne działania i dokonania władz samorządowych oraz zamierzenia na rok bieżący. W przemówieniu nie zabrakło podziękowań dla radnych, sołtysów za wspieranie w realizacji zadań i ważnych społecznie przedsięwzięć. Do życzeń przyłączył się również przewodniczący Rady Gminy Chlewiska- Jerzy Gnat. Po części oficjalnej nastąpiły prezentacje artystyczne zespołów ludowych. Z przepięknym repertuarem świąteczno-kolędowym zaprezentowały się zespoły ludowe: ,,Ostałki’’, ,,Broniowianki’’, ,,Załawianki’’, ,,Pawłowianki’’ i ,,Cymbrzanki’’. Dopełnieniem świąteczno-noworocznej atmosfery były przepiękne wigilijno-noworoczne zapachy oraz doskonałe smaki potraw przygotowanych tradycyjnie przez zespoły śpiewacze , gospodynie z KGW oraz pracownice GOK.

Spotkanie upłynęło w klimacie świątecznym, czego dowodem były śpiewane kolędy, życzenia oraz nastrój noworoczny.

 III GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK W GOK W CHLEWISKACH


13 stycznia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach przeminął pod znakiem przepięknych kolęd i chwytających za serce pastorałek. Wszystko to za sprawą III Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Piękna tradycja związana ze świętami Bożego Narodzenia kultywowana jest w GOK od trzech lat. Po uroczystym powitaniu gości przez dyrektor GOK, pełna sala słuchaczy mogła wysłuchać znanych kolęd i pastorałek w różnych aranżacjach. Łącznie jurorzy obejrzeli 28 prezentacji w tym 18 solistów oraz 10  zespołów. Utwory były wykonywane różnorodnie: z podkładem, przy akompaniamencie  instrumentalnym a także a’capella. Przegląd odbył się w dwóch kategoriach- soliści i zespoły. Przesłuchania rozpoczęli najmłodsi z Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach pastorałkami ,, Nie płacz Jezu'' oraz ,, Od serca do ucha''. Następnie zaprezentowali się uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy i z III klasy gimnazjum. Po wysłuchaniu prezentacji każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i słodki upominek związany z klimatem świąt. Jury postanowiło uhonorować najlepszych wykonawców nagrodami-niespodziankami ufundowanymi przez proboszcza parafii Chlewiska ks. Romana Kunę, wójta gminy Waldemara Sowińskiego i Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach. Organizatorzy zadbali też o słodki poczęstunek.

Impreza odbyła się w ciepłej i serdecznej atmosferze. Dyrektor GOK dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w przeglądzie i zaprasza za rok.

FINAŁ WOŚP 2019 W GMINIE CHLEWISKA

W tym roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach, podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych, zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tegoroczne granie to już 27 okazja do wsparcia potrzebujących. 10 wolontariuszom z terenu gminy Chlewiska udało się zebrać kwotę 4251,22 zł, szkoły podstawowe z terenu gminy podarowały 1354,30. W sumie zebrano 5605,52 zł. Zbiórka przebiegała spokojnie, a ofiarodawcy za każde nawet najmniejsze wsparcie, które jest bardzo ważne, dostawali okolicznościowe serduszko. W tym roku zbieraliśmy środki dla dzieci małych i bez focha- na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

W tym miejscu dziękujemy wolontariuszom, wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie zbiórki oraz darczyńcom.

 

 


SPOTKANIA WIGILIJNE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W CHLEWISKACH

Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach każdego roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia organizuje wieczerze wigilijne. To niepowtarzalna okazja do wspólnych spotkań , zacieśniania więzów społecznych, składania sobie życzeń. Nawiązując do tradycji, w dniu 19 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach, zorganizowano wieczerzę wigilijną dla pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Chlewiska. Spotkanie rozpoczął ksiądz proboszcz Roman Kuna, który odczytał fragment z Pisma Świętego, następnie wszyscy zebrani odmówili wspólną modlitwę. Ksiądz złożył też wszystkim świąteczne życzenia. Z kolei przybyłych zebranych powitał gospodarz wójt Waldemar Sowiński, dziękując jednocześnie pracownikom za zaangażowanie i całoroczną pracę na rzecz Gminy. Życzył współpracownikom radosnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego 2019 roku. W wierczerzy uczestniczył również przewodniczący Rady Gminy w Chlewiskach- Jerzy Gnat. W świąteczny nastrój wprowadziła wszystkich kolęda ,, Wśród nocnej ciszy''. Następnie podzielono się opłatkiem i w wyjątkowym nastroju wszyscy zasiedli do wieczerzy. Kolację wigilijną przygotowały pracownice Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach, serwując pyszne, tradycyjne potrawy. Uroczystość przebiegła w ciepłej i serdecznej atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Podobne spotkania odbyły się w większości świetlic Gminnego Ośrodka Kultury : w Załawie, w Hucie, w Słobach, w Broniowie, w Pawłowie, w Stefankowie. Były to spotkania dla członków zespołów śpiewaczych, Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, seniorów. W wieczerzach uczestniczyli zaproszeni goście: władze samorządowe, księża, radni, sołtysi, mieszkańcy wiosek. Szczególny nastrój spotkaniom nadało wspólne śpiewanie kolęd oraz wystawiane jasełka- świetlica w Skłobach. Wszystkim spotkaniom towarzyszył świąteczny nastrój. 

 

100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE CHLEWISKA

Tegoroczne świętowanie 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodleglości  w gminie Chlewiska było rozłożone na kilka dni. Główne uroczystości odbyły się 11 listopada w kościele parafialnym
w Chlewiskach podczas uroczystej mszy św.w intencji Ojczyzny z udziałem władz samorządowych, delegacji ze szkół z pocztami  sztandarowymi oraz OSP z Budek.Uroczystość uświetniły występy uczniów ze SP w Chlewiskach i Cukrówki.
Dzień wcześniej w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach odbyło się  ,, Narodowe śpiewanie pieśni patriotycznych''. W taki właśnie sposób w Domu Kultury
w Chlewiskach świętowano 100. rocznicę odzyskania niepodległości – poprzez śpiew o wojence, szarej piechocie, ułanach. Na uroczystość zostały zaproszone władze samorządowe, mieszkańcy Chlewisk, Stowarzyszenie edukacyjno- folklorystyczne,, Wrzos'', zespoły ludowe z terenu gminy. Spotkanie rozpoczął przemówieniem wójt gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, podkreślając znaczenie  odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Wspólną wędrówkę po kartach historii rozpoczęto odśpiewaniem,, Roty''.Następnie  dzieci ze świetlicy w Ostałówku zaprezentowały montaż słowno- muzyczny,, Z pieśnią i poezją przez dzieje Polski''.Była to muzyczna podróż od czasów zniewolenia do wyzwolenia, od rozbiorów, poprzez liczne powstania aż do wybuchu I wojny światowej,zakończonej klęską zaborców i odrodzeniem się państwa polskiego.W montaż włączyła się Klaudia Przygodzka,śpiewając okolicznościowe pieśni patriotyczne oraz Julia Wójcik, która przepięknie zagrała na keyboardzie poloneza Michała Ogińskiego ,, Pożegnanie Ojczyzny''.W drugiej części spotkania z programem patriotycznym ,, Dla Niepodległej'' wystąpiło Stowarzyszenie ,, Wrzos'', reprezentujące gminę Mirów i Chlewiska. W trzeciej części GOK zaprezentował  utwory patriotyczne  , których zadaniem jest malować dawny obyczaj, folklor i historię. Pieśni stare i często nieznane słuchaczom  wykonały zespoły ludowe. Podsumowaniem uroczystości był wiersz Wisławy Szymborskiej,, Gawęda o miłości ziemi ojczystej'' w wykonaniu p. Małgorzaty Chmielewskiej. Uroczystość zakończyło śpiewanie pieśni patriotycznych przez zebranych. Nasze wspólne śpiewanie było rodzajem hołdu, jaki chcieliśmy złożyć tym, którzy w wielkim trudzie
i poświęceniu wywalczyli nam przed laty wymarzoną niepodległość. To także nasza radość, że mamy dziś wolną Polskę.

 


 

Karol Okrasa docenił guldy ze Skłobów
W niedzielę, 7 października 2018 r., w Muzeum Wsi Radomskiej odbył się po raz osiemnasty Festiwal Ziemniaka.
Atrakcją dla odwiedzających skansen były stoiska Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów obrzędowych z potrawami regionalnymi. Podczas imprezy w godzinach popołudniowych nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu ,,Potrawa regionalna z ziemniaków”. W konkursie brały udział: Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły folklorystyczne oraz stowarzyszenia. Przewodniczącym Komisji Konkursowej był Karol Okrasa - gospodarz popularnych programów telewizyjnych, takich jak: „Kuchnia z Okrasą”, „Okrasa łamie przepisy’”.
Gminę Chlewiska reprezentowały trzy podmioty: KGW z Załawy, zespół obrzędowy,, Ostałki''  z Ostałówka oraz KGW  ,, Super Babki ze Skłobów’’.
Jury konkursu miało niełatwy wybór ,, Najlepszej potrawy regionalnej z ziemniaków’’. Spośród 20 zgłoszonych zespołów ostatecznie wygrało danie , jakie przygotowały panie z koła "Super Babki" ze Skłobów.  Zaproponowały one guldy, czyli ziemniaki wydrążone w środku, nadziewane specjalnie doprawionym farszem i pieczone w ognisku między płaskimi kamieniami- poinformowały panie z koła. Wyróżnieniem dla pań oprócz nagrody rzeczowej będzie uczestnictwo w programie telewizyjnym Karola Okrasy pt. „Okrasa łamie przepisy”. Po raz drugi członkinie Kół Gospodyń Wiejskich’’ będą promować gminę Chlewiska  w popularnym programie telewizyjnym. Dla przypomnienia w ubiegłym roku   ,, Kluski ziemniaczane po załawsku’’ również zajęły pierwsze miejsce podczas Festiwalu Ziemniaka. Gratulujemy paniom ze Skłobów tegorocznego sukcesu.
Karol Okrasa docenił guldy ze Skłobów
W niedzielę, 7 października 2018 r., w Muzeum Wsi Radomskiej odbył się po raz osiemnasty Festiwal Ziemniaka. Atrakcją dla odwiedzających skansen były stoiska Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów obrzędowych z potrawami regionalnymi. Podczas imprezy w godzinach popołudniowych nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu ,,Potrawa regionalna z ziemniaków”. W konkursie brały udział: Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły folklorystyczne oraz stowarzyszenia. Przewodniczącym Komisji Konkursowej był Karol Okrasa - gospodarz popularnych programów telewizyjnych, takich jak: „Kuchnia z Okrasą”, „Okrasa łamie przepisy’”. Gminę Chlewiska reprezentowały trzy podmioty: KGW z Załawy, zespół obrzędowy,, Ostałki''  z Ostałówka oraz KGW  ,, Super Babki ze Skłobów’’.Jury konkursu miało niełatwy wybór ,, Najlepszej potrawy regionalnej z ziemniaków’’. Spośród 20 zgłoszonych zespołów ostatecznie wygrało danie , jakie przygotowały panie z koła "Super Babki" ze Skłobów.  Zaproponowały one guldy, czyli ziemniaki wydrążone w środku, nadziewane specjalnie doprawionym farszem i pieczone w ognisku między płaskimi kamieniami- poinformowały panie z koła. Wyróżnieniem dla pań oprócz nagrody rzeczowej będzie uczestnictwo w programie telewizyjnym Karola Okrasy pt. „Okrasa łamie przepisy”. Po raz drugi członkinie Kół Gospodyń Wiejskich’’ będą promować gminę Chlewiska  w popularnym programie telewizyjnym. Dla przypomnienia w ubiegłym roku   ,, Kluski ziemniaczane po załawsku’’ również zajęły pierwsze miejsce podczas Festiwalu Ziemniaka. Gratulujemy paniom ze Skłobów tegorocznego sukcesu.

 

 

 


 

FINAŁ 26.