1

Promo 1

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach
Muzeum Techniki

2

Pałac Odrowążów

3

Zabytkowy Kościół z 1121r.

4

Zabytkowy zegar z 1902r.

Serdecznie witamy

W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu
uzyskania pomocy, prosimy o kontakt.

 

Urząd Gminy w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska


dane kontaktowe

Środki zewnętrzne

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – moduł 3
jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły
artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Celem
modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez
tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie
pobytu w szkole.
W ramach  ww. modułu przewidziane są następujące działania:
1. doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek(własna kuchnia
i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby
mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek – maksymalna
kwota wsparcia finansowego wynosi 80 tys. zł;
2. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych
do spożywania posiłków, tzw. jadalni – maksymalna kwota wsparcia
finansowego wynosi 25 tys. zł.

Gmina Chlewiska podpisała z Wojewodą Mazowieckim, działającym w imieniu Skarbu
Państwa, umowę o dofinansowanie z budżetu państwa zadania w ramach modułu 3
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Wsparcie otrzymała Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala
w Chlewiskach  na doposażenie stołówki szkolnej, która obecnie nie funkcjonuje, tak aby
mogła zostać uruchomiona (uruchomienie niefunkcjonującej stołówki szkolnej).
W 2021 r. kwota otrzymanej na ten cel dotacji ze środków budżetu państwa dla Gminy
Chlewiska wynosi 79 814,84 zł. Gmina Chlewiska przeznaczyła na realizację ww.
zadania ze środków własnych 19 953,71 zł. Całkowity koszt programu na rok 2021 r.
wynosi 99 768,55 zł .