1

Promo 1

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach
Muzeum Techniki

2

Pałac Odrowążów

3

Zabytkowy Kościół z 1121r.

4

Zabytkowy zegar z 1902r.

Serdecznie witamy

W razie jakichkolwiek zapytań lub w celu
uzyskania pomocy, prosimy o kontakt.

 

Urząd Gminy w Chlewiskach
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska


dane kontaktowe


W miesiącu lutym 2018r. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach kolejny raz aktywnie włączyło się do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI były realizowane pod hasłem „Trzymamy kulturę szacunku w sieci”.

Podczas zajęć edukacyjnych jakie zostały przeprowadzone dla uczniów gimnazjum zostało uświadamiane uczniom, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Prowadząca zwróciła szczególną uwagę na potencjał sieci, który uczniowie mogą wykorzystać zarówno w edukacji, w kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

Gimnazjum w Chlewiskach od roku 2017 posiada certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu.

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2018r. w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne dla uczniów z wykorzystaniem materiałów multimedialnych i kursów on-line „Nie dla hejtu”, „Gdzie jest Mimi?”, „Dbaj o fejs”.

Kurs „Nie dla hejtu”- miał na celu uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w Internecie, zapoznanie z pojęciami hejtu i mową nienawiści oraz negatywnymi konsekwencjami hejtu jako formą zagrożeń internetowych. Uczniowie zostali zapoznani  z metodami radzenia sobie z internetowym hejtem i reagowaniem w sytuacjach niebezpiecznych.

Kurs „Gdzie jest Mimi” - miał na celu podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat cyberprzemocy, jej konsekwencji, roli świadków sytuacji związanych z cyberprzemocą.

Kurs „Dbaj o fejs”- dotyczył podstawowych zasad korzystania z mediów społecznościowych, których przestrzeganie zwiększa bezpieczeństwo użytkowników w serwisach internetowych.

Podczas zajęć uczniom zostały przypomniane również zasady bezpiecznego korzystania z Internetu:

  1. Zabezpiecz swój sprzęt – komputer, telefon, tablet,
  2. Dbaj o swoją prywatność
  3. Szanuj siebie.
  4. Szanuj innych.
  5. Szanuj swój czas.
  6. Bądź krytyczny.
  7. Pomyśl zanim wrzucisz.
  8. Korzystaj z możliwości jakie daje Internet.
  9. Przestrzegaj prawa.
  10. Pamiętaj, że z każdej sytuacji jest wyjście.
Zajęcia przeprowadziła nauczycielka gimnazjum Katarzyna Mazur